Woekerpolis Wijzigen

Overstappen naar een andere verzekering is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je polis is verpand aan een hypotheek. Je kunt de woekerpolis dan nog wijzigen om het rendement in de toekomst te verbeteren. Op die manier krijg je meer zekerheid voor het nog op te bouwen kapitaal.

Je kunt in het algemeen de volgende wijzigingen doorvoeren:

1) Het beleggingsrisico beperken door te switchen naar een beleggingsfonds met een lager risico.
2) Overlijdensrisicodekking verlagen of laten vervallen

Wijzigen dekking overlijdensrisico

De premie voor je overlijdensrisicoverzekering kan ieder jaar hoger worden. Dit gebeurt als je verzekerd bent voor overlijden voor een vast bedrag, de beleggingsresultaten tegenvallen en de poliskosten hoog zijn. Het kan dan beter zijn deze dekking uit je polis te halen of te verlagen.

Premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn de laatste jaren flink gedaald. Kijk of het voordeliger is om je verzekering ergens anders af te sluiten.

LET OP! Als de polis met overlijdensrisicoverzekering gekoppeld is aan je hypotheek, dan heb je van je bank toestemming nodig om het overlijdensrisico uit je beleggingsverzekering te halen.