Woekerpolis Afkopen

Je kunt de woekerpolis ook afkopen. Dan stopt de woekerpolis en laat je de poliswaarde uitkeren. Afkopen is niet in alle gevallen de beste optie, want over de uitkering uit een lijfrenteverzekering betaal je meestal in 1 keer inkomstenbelasting over de afkoopwaarde. Vaak betaal je ook nog een boete, de zogenaamde revisierente.

Wat je moet doen

Let op: Afkoop van een lijfrenteverzekering is fiscaal niet toegestaan bij koopsompolissen die na 1 januari 1992 zijn afgesloten. Ook niet voor lijfrentepolissen met premies die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990.

De lijfrente is aftrekbaar voor de belasting, met als voorwaarde dat het kapitaal tot je AOW- of pensioenleeftijd blijft staan op je bankspaarrekening of in je lijfrenteverzekering. Ga je toch afkopen, dan betaal je in 1x inkomstenbelasting over de afkoopsom en vaak ook nog een boete (revisierente) van 20%. Hoe hoog die revisierente is, kun je via de Belastingdienst berekenen.

Klik hier voor meer informatie over de berekening van de revisierente. (website van de belastingdienst)